ปลาการ์ตูนนีโม เคยมีมากที่อ่าวช่องขาด พบเห็นได้ทั่วไปในการดำผิวน้ำ