อ่าวช่องขาด หมู่เกาะสุรินทร์ แรกพบเมื่อเข้าสู่เกาะสุรินทร์