พื้นที่ติดสลิบใบนำฝาก  / หรือ สลิบโอนเงิน ATM

รายละเอียดการโอนเงิน   จำนวน                             บาท
จองแพคเกจทัวร์กระบี่ One Day Tour  จำนวน         ท่าน      รายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1     วันที่                                จองโปรแกรม ทัวร์                   
รายการที่ 2     วันที่                                จองโปรแกรม ทัวร์                   
รายการที่ 3     วันที่                                จองโปรแกรม ทัวร์                   
รายการที่ 4     วันที่                                จองโปรแกรม ทัวร์                   
รายการที่ 5     วันที่                                จองโปรแกรม ทัวร์                   
จุดรับ - ส่ง บขส  / โรงแรม                                                 Room No.       
หมายเหตุ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
ชื่อผู้ติดต่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เบอร์มือถือ*. . . . . . . . . . . . . . .
อีเมล  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  เบอร์แฟ๊กซ์ . . . . . . . . . . . . . .
* เบอร์มือถือจะต้องติดต่อได้จริงในวันเดินทาง หากเบอร์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ หากทีมงานไปรับแล้วไม่พบ โทรติดต่อไม่ได้ หากตกทริป ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ